Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

ID [633557]

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. Cs.
B. Os.
C. Ca.
D. Li.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận