Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là:

ID [661308]

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là:

A. Hg.
B. Cs.
C. Al.
D. Li.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử trường Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận