Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

ID [304323]

Lãnh đạo hai cuộc cách mạng xã hội ở Nga trong năm 1917 là

A.Đảng Bônsêvích.
B.Đảng Mensêvích.
C.Đảng Xã hội tự do.
D.Đảng Xã hội dân chủ.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận