Laze là máy khuyêch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Laze là máy khuyêch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng

ID [0]

Laze là máy khuyêch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng

A.quang điện ngoài
B.quang điện trong
C.phát xạ cảm ứng
D.quang phát quang
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C22a.png
Bình luận