Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn to?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn to?

ID [660903]

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m gần nhất với

A. 72,5.
B. 90,5.
C. 64,5.
D. 75,5.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Do NaOH + X → kết tủa ⇒ X chứa muối Ca(HCO3)2. Có 2 TH:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to NaHC{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + {H_2}O}\\{2NaOH + Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2} \to N{a_2}C{O_3} + CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O}\end{array}} \right.\)

Vậy cần tối thiểu NaOH ⇒ Tạo kết tủa theo TH1 ⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 mol.

nCaCO3 = 0,5 mol || Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nCO2 = 0,7 mol.

Lại có: Tinh bột → Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

⇒ m = 0,7 ÷ 2 ÷ 0,75 × 162 = 75,6(g) ⇒ chọn D.

Vantiena9k55 như nào vậy a. Mình tính ra C, sao lại sai vậy
30 Tháng 5 lúc 23:9
thanhhuyenyhanoi lượng naoh tối thiểu bạn ơi , phản ứng 1:1
31 Tháng 5 lúc 0:8 Cảm ơn
nguyenhaianh12345 Tớ cũng ra C ><
31 Tháng 5 lúc 0:10 Cảm ơn
Teiv t cx vậy
30 Tháng 5 lúc 23:50
nguyenhaianh12345 75.6 nhé.. Chỗ naoh +ca(hco3)2 có cả c ở nahco3 nữa nên số mol co2 là 0.7
31 Tháng 5 lúc 0:35