Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Lí do nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho gia súc vào mùa có khí hậu lạnh thì sự sinh trưởng và phát triển chậm h?

Lí do nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho gia súc vào mùa có khí hậu lạnh thì sự sinh trưởng và phát triển chậm hơn mùa có khí hậu thích hợp?

A. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá, sinh sản giảm.

B. Cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt.

C. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng.

D. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh sản tăng.

Đáp án B

Gia súc là sinh vật hằng nhiệt, cơ thể có cơ chế tự điều hòa để ổn định thân nhiệt duy trì hoạt động sinh lí bình thường của cơ thể.
Khi đến mùa rét nhiệt độ môi trường thấp, cơ thể mất nhiều nhiệt vào môi trường và để bù lại lượng nhiệt bị mất có thể phải tăng cường chuyển hóa cung cấp thêm năng lượng.
Đáp án B.