Liên Xô tiến hành công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Liên Xô tiến hành công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển

ID [304400]

Liên Xô tiến hành công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển

A.công nghiệp nặng.
B.công nghiệp nhẹ.
C.nông nghiệp và thương nghiệp.
D.ưu tiên phát triển nông nghiệp.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận