Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream hóa hữu cơ: Tổng ôn bài tập thủy phân PEPTIT cơ bản

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

ID [632489]

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A. Tơ nitron.
B. Tơ capron.
C. Tơ nilon-6,6.
D. Tơ lapsan.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
tk17lqd Công dụng các loại to ntn ạ
Trả lời 28 Tháng 3 lúc 22:40
nqtuan94 SGK phần polime có đó e
28 Tháng 3 lúc 22:41 Cảm ơn