Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

ID [21826]

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A.Tơ nitron.
B.Tơ capron.
C.Tơ nilon-6,6.
D.Tơ lapsan.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
tk17lqd - Công dụng các loại to ntn ạ

Trả lời

nqtuan94 SGK phần polime có đó e