Local librares offer reading programs for children and ESL for adults.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Local librares offer reading programs for children and ESL for adults.

ID [756007]

Local librares offer reading programs for children and ESL for adults.

A. fequenly
B. fequening
C. fequent
D. fequented
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: A
Phân tích: Khi chỗ trống nằm giữa chủ ngữ và động từ chính thường là một trạng từ.
Tạm địch: Thư viện địa phương thường xuyên cung cấp các chương trình đọc sách cho trẻ em và ESL cho người lớn.
nguyenkieuchauanh Hình như đáp án còn viết sai chính tả phải k? Phải là "Frequently" chứ?
13 Tháng 8 lúc 12:35
captain2604 Uhm, đề đóm chán quá -.-
13 Tháng 8 lúc 12:41 (1) Cảm ơn
captain2604 Có gì em cứ hỏi nha em
13 Tháng 8 lúc 12:51 (1) Cảm ơn