Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

ID [786324]

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

A. nông dân.
B. công nhân.
C. binh đoàn đỏ.
D. đội Cận vệ đỏ.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận