Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

ID [304316]

Lực lượng đi đầu trong cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

A.nông dân.
B.công nhân.
C.binh đoàn đỏ.
D.đội Cận vệ đỏ.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận