Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 2000 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 8,8 μH. Để?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 2000 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 8,8 μH. Để?

ID 705699.

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 2000 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 8,8 μH. Để có thể bắt được dải sóng ngắn có bước sóng từ 10 m đến 50 m thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung biến thiên trong khoảng nào ?

A. 4,2 nF ≤ Cx ≤ 9,3 nF.
B.  0,3 nF ≤ Cx ≤ 0,9 nF.
C. 0,4 nF ≤ Cx ≤ 0,8 nF.
D. 3,2 nF ≤ Cx ≤ 83 nF.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 13/11/2018 lúc 15:33 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Daovanto1 làm sao để biết đc nó mắc xong xong hay nối tiếp mà áp dụng công thức thích hợp
8/1/2019 lúc 18:47
reus98 mình chú ý cái giá trị của tụ điện đó nha
ta có nếu C sau > C trước thì có được chúng mắc song song
vì C sau = C1+C2
còn nếu ta tính được C sau < C trước thì ta có chúng ghép nối tiếp đó
vì ta có 1/C sau =1/ C1 + 1/C2 đó nha
từ đó trước tiên làm thì mình cần so sánh C
8/1/2019 lúc 18:49
npnspeed Khi Diện dung bộ tụ nhỏ hơn điện dung các tụ thành phần thì mắc nối tiếp
khi điện dung bộ tụ lớn hơn các tụ thành phần thì mắc song song
8/1/2019 lúc 18:49
Haianh171001 câu này đơn vị sai ạ
13/1/2019 lúc 11:53
npnspeed Câu này đơn vị đúng rồi ạ!
13/1/2019 lúc 13:43
Haianh171001 thầy ra pF nhưng đáp án là nF mà
13/1/2019 lúc 20:57
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: