Mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung biến thiên?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung biến thiên?

ID [664537]

Mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung biến thiên mắc vào điện thế xoay chiều tần số 50 Hz. Chỉnh điện dung tụ điện C = 10-4/2π F thì thấy công suất tỏa nhiệt của mạch chỉ bằng một nửa giá trị công suất khi xảy ra cộng hưởng. Điện trở của đoạn mạch là

A. 50 Ω.
B. 100 Ω.
C. 141,4 Ω.
D. 70,7 Ω.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
lxtll .....
28 Tháng 4 lúc 22:34