Mắt một người cận thị có khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm. Hãy xác định tiêu cự c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mắt một người cận thị có khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm. Hãy xác định tiêu cự c?

ID [0]

Mắt một người cận thị có khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất là 12,5 cm và giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính cần phải đeo để người này có thể nhìn vật ở vô cực mà không phải điều tiết ? (Coi kính đeo sát mắt)

A.-37,5 cm.
B.-12,5 cm.
C.25 cm.
D.-25 cm.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án A
Bình luận
nguyenquangnien - cho em xin lời giải với ạ

Trả lời

nguyenquangnien em làm ra -50 ?
snphnams Giới hạn nhìn rõ chính là OCv
Khắc phục tật cận thị là đeo kính phân kì có tiêu cự f= -OCv = -37,5cm

nguyenquangnien nhưng mà OCV phải = 50 chứ ) ?
nguyenquangnien 37,5 là giới hạn nhìn rõ mà , mà khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất là 12,5 ?
snphnams OCc= 12,5; OCv= 37,5
Giới hạn nhìn rõ là khoảng cách xa nhất từ mắt tới vật mà khi đó người đó vẫn nhìn rõ
snphnams Đề cho là 37,5 mà bạn!
nguyenquangnien chứ ko phải giới hạn nhìn rõ là điễm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ trong khoảng nhìn rõ à
doluutuananh - CAU NAY NTN A ????

Trả lời

thehuyzero - giới hạn nhìn rõ thầy nó là khoảng cách OCc->OCv mà vậy OCv=25cm mới đúng chứ??? . 9/5/2017

Trả lời

lanvy2900 - -37,5 đúng r mà nhỉ ???? . 3/5/2017

Trả lời

phanthinhuthoa - Phanthinhuthoa đề sai rồi . 1/5/2017

Trả lời

hoangthilinhthuy - giới hạn nhìn rõ là CvCc= 37,5 ??? . 28/4/2017

Trả lời

ranacu2013 - dung ma . 9/4/2017

Trả lời

maitramy185 - giới hạn nhìn rõ là OCv = 37,5 => f=-37,5 . đúng mà . 3/4/2017

Trả lời

truongkv26 - ủa giới hạn nhìn rõ là OCv đúng r mà ? . 3/4/2017

Trả lời

windpham001 - -50 chớ ta, . 1/4/2017

Trả lời

nguyennhat37na Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn: OCv = 12,5 + 37,5 = 50cm. Kính đặt sát mắt nên tiêu cự của kính: f = – OCv = – 50cm câu này hình như giải sai mất rồi 1/4/2017
ngunhihoang - sai,,, =,=" . 26/3/2017

Trả lời

khoi19992000 - Đáp án là -50 chứOCv = 12,5 + 37,5 = 50d'= OCv d=vô cùng=> f= -50 . 23/2/2017

Trả lời

gianggiangphi uk, -50 mới đúng . 6/3/2017
lebalinhpa1 nêu muốn nhìn vật xa vô cùng thì Ocv = f nha bạn . 28/3/2017
quantuvohoi đúng