Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn củ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn củ?

ID [304049]

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu xanh thụ phấn cho cây hoa màu vàng được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là:

A.100% cây cho hoa màu vàng.
B.100% cây cho hoa màu xanh.
C.75% cây hoa vàng; 25% cây hoa xanh.
D.trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AMàu hoa do gen nằm ở tế bào chất quy định cho nên khi lấy hạt phấn của cây (♂) hoa xanh thụ phấn cho cây (♀) hoa vàng thì F1 đồng loạt hoa vàng. Vì F1 đồng loạt hoa vàng nên cơ thể cái F1 có hoa vàng do đó đời F2 có 100% số cây đều có hoa vàng. → Đáp án A.
Bình luận
katdrop - @thaolyvu gen ở TBC thì di truyền theo dòng mẹ mà b, k tuân theo QLPLĐL của Menđen đâu

Trả lời

thaolyvu - Nhg ở F1 là dị hợp tự thụ phấn phải cho tỉ lệ 3:1 chứ ạ

Trả lời