Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

A. Qua thành động mạch và mao mạch.  

B. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.  

C. Qua thành mao mạch.

D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.  

Đáp án C

Ở hệ tuần hoàn kín, máu từ tim -> động mạch -> mao mạch (máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch) -> tĩnh mạch -> tim.
Vậy chọn đáp án C.