Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu?

ID [304077]

Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu hình khác nhau. Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?
I. Hai chị em trong 1 dòng họ được nuôi dưỡng theo hai cách khác nhau nên chiều cao khác nhau.
II. Hai cây xoài thuộc cùng một dòng thuần chủng, được trồng ở 2 miền nam, bắc khác nhau nên kích thước quả khác nhau.
III. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa biểu hiện tùy thuộc độ pH của môi trường đất.
IV. Cùng giống lúa nhưng trồng ở các vùng đất khác nhau sẽ cho chất lượng hạt khác nhau.

A.1.
B.2
C.3
D.4
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là II, III, IV.
Mềm dẻo kiểu hình (thường biến) là hiện tượng cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu hình khác nhau.
I không thuộc mềm dẻo kiểu hình. Vì hai chị em cùng một họ thì có kiểu gen khác nhau.
Bình luận