Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền?

ID [756073]

Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A. Chiến tranh cục bộ.
B. Đông Dương hóa chiến tranh.
C. Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Chiến tranh đặc biệt.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN