Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 cm và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 cm và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là?

ID [0]

Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 cm và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30o so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là:

A.11,5 cm.
B.34,6 cm
C.51,6 cm.
D.85,9 cm.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án DĐộ dài bóng đen trên mặt nước là: \(\dfrac{(80-60)}{tan30^{o}}\approx 34,64 (cm)\)
Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc \(30^{o}\) so với phương ngang, vậy góc tới i là: \(i = 90^{o}-30^{o} = 60^{o}\)
Chiết suất của nước là \(\dfrac{4}{3}\), vậy góc khúc xạ r là: \(\dfrac{sini}{sinr} = \dfrac{4}{3} \Rightarrow sinr = \dfrac{sini}{\dfrac{4}{3}} = \dfrac{sin60}{\dfrac{4}{3}} = \dfrac{3\sqrt{3}}{8}\Rightarrow r \approx 40,51^{o}\)
Độ dài của bóng đen trên đáy bể là: \(34,64+60.tanr=34,64+60.tan40,51^{o}\approx 85,9(cm)\)

Untitled332.jpg

Bình luận
fralone - vẽ lại hình được không ạ??

Trả lời

snphnams Vẽ được nhưng không đăng được!
Bạn đăng bài trong nhóm "Siêu sao khối A+" ý!
reus98 - Liên hệ face a để lấy hình vẽ nha , còn giải thì như thế này rồi đó :
+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm
+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :
sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8
=> r = 40,5 độ
- Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH
+ tan BAI = AB/BI
=> BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm
+ tan OIH = OH/OI
=> OH = 51,24 cm
- Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm
=> D
nguyendinhkhoa281 - f a là gì ạ . 18/4/2018

Trả lời

reus98 - Liên hệ face a : Đoàn Quang Minh để lấy hình vẽ nha , còn giải thì như thế này rồi đó :
+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm
+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :
sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8
=> r = 40,5 độ
- Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH
+ tan BAI = AB/BI
=> BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm
+ tan OIH = OH/OI
=> OH = 51,24 cm
- Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm
=> D
nguyendinhkhoa281 - e k hiểu ad vẽ hình rồi ghi điểm cho dễ ạlàm ơn giúp e, . 18/4/2018

Trả lời

reus98 - Liên hệ face a để lấy hình vẽ nha , còn giải thì như thế này rồi đó :+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm + Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8 => r = 40,5 độ - Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH+ tan BAI = AB/BI => BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm + tan OIH = OH/OI=> OH = 51,24 cm - Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm=> D . 18/4/2018
minhtri2911 - Vẫn k hiểu dòng cuối huhu, ai đó làm ơn vẽ hình được k ???

Trả lời

nhungxinh18062001 lm theo kiểu toán hk bình thường thôi ngu v . 15/4/2018
reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm + Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8 => r = 40,5 độ - Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH+ tan BAI = AB/BI => BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm + tan OIH = OH/OI=> OH = 51,24 cm - Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm=> D . 18/4/2018
tau0211 - Cho em hỏi đáy 120 cm để làm cái gì

Trả lời

reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :
+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm
+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :
sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8
=> r = 40,5 độ
- Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH
+ tan BAI = AB/BI
=> BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm
+ tan OIH = OH/OI
=> OH = 51,24 cm
- Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm
=> D
hongha610 - sai ngu

Trả lời

reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm + Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8 => r = 40,5 độ - Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH+ tan BAI = AB/BI => BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm + tan OIH = OH/OI=> OH = 51,24 cm - Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm=> D . 15/4/2018
trandinhduy - với cả độ dài bóng đen trên mặt bể vs mặt đáy là j á

Trả lời

phamdat2000 ánh sáng chiếu xiên 30* nên dưới đáy bể sẽ có một phần bị thành bể che tạo thành bóng đen (bóng râm)
reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :
+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm
+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :
sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8
=> r = 40,5 độ
- Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH
+ tan BAI = AB/BI
=> BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm
+ tan OIH = OH/OI
=> OH = 51,24 cm
- Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm
=> D
nhungxinh18062001 vj H chui đau ra . 15/4/2018
trandinhduy - nếu có cho mình xin công thức tính nhanh với

Trả lời

snphnams Với bài này bạn sử dụng toán học như bình thường ạ. Còn về vật lí thì dùng công thức khúc xạ để tính góc khúc xạ r thui! Mình không xài CT tính nhanh. Bạn muốn công thức thì bạn có thể chứng mình rồi dùng!
reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm + Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8 => r = 40,5 độ - Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH+ tan BAI = AB/BI => BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm + tan OIH = OH/OI=> OH = 51,24 cm - Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm=> D . 15/4/2018
trandinhduy - z cho mình hỏi lớp 11 có cần quan trọng đến nó ko

Trả lời

reus98 - Có chứ e : - e hiểu nhưu thế này nha :
+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm
+ Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :
sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8
=> r = 40,5 độ
- Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH
+ tan BAI = AB/BI
=> BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm
+ tan OIH = OH/OI
=> OH = 51,24 cm
- Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm
=> D
trandinhduy - câu này dành cho khóa nào z ạ em mới 11 thôi khó v~

Trả lời

snphnams Chắc khóa pro S 11. Bạn chưa gặp nó nên cảm thấy khó thôi. Làm quen rồi sẽ làm được!
reus98 - e hiểu nhưu thế này nha :+ Theo đề thì ta có : OI = 60 cm và AB = 20 cm + Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì :sin i = n.sin r => sin r = sin i/n = sin 60 / ( 4/3) = 3 căn 3/8 => r = 40,5 độ - Bóng đen dưới đáy bể là : CH = CO + OH+ tan BAI = AB/BI => BI = AB/tan BAI = 20 căn 3 cm + tan OIH = OH/OI=> OH = 51,24 cm - Vậy CH = 20 căn 3 + 51,24 = 85,9 cm=> D . 15/4/2018
tuannguyen12345678 - Tuannguyen12345678 độ dài bóng đen ở trên mặt nước là gì ạ . 30/4/2017

Trả lời

tuannguyen12345678 - Tuannguyen12345678 độ dài bóng đen là gì thế ạ . 30/4/2017

Trả lời

haphuong1313 - .............. . 11/4/2017

Trả lời

duongnguyen5258 - vãi chiếu theo phương nghiêng làm theo phương ngang k ra . 10/4/2017

Trả lời

kun2000 - đổi ra độ phải nhấn phím FACT chứ ạ, shift Sin (3 căn 3/8)=40.5 rồi nhấn FACT mới ra kết quả độ chứ . 4/4/2017

Trả lời

thinhsow - Bài này hay à ha, nhưng chỉ hay khi đã biết làm... . 28/3/2017

Trả lời

hoclamgi123 - Bóng đen trên mặt nước với bóng đen trên đáy bể khó tưởng tượng quá, chắc phải thực nghiệm ) mod biết ntn giải thích giúp bọn e với . 16/3/2017

Trả lời

daongoclinh - trả hiểu gì luôn co ai giải thích hộ k ạ . 12/3/2017

Trả lời

quyanhtn97 - chỗ độ dài bóng đen trên mặt nước là như thế nào ạ @@ em không hiểu . 7/3/2017

Trả lời

quyanhtn97 - :V đáy phẳng 120cm để làm gì ạ?? . 7/3/2017

Trả lời

truongkv26 - ~~ ngu người :v . 3/3/2017

Trả lời

hahang222 - bài này cho độ dài đáy để làm gì nhỉ??? . 28/2/2017

Trả lời

duongthingocanh2000 - dòng đầu phải là tan60.0,2 chứ ạ . 25/2/2017

Trả lời

namtran00 - có công thức tính nhanh ko nhỉ . 16/2/2017

Trả lời

gianggiangphi - minh ko hieu dong cuoi cung . 21/1/2017

Trả lời

nvt270498 khóa nào đây bạn ? 21/1/2017
gianggiangphi vat ly 11 . 21/1/2017
nonpp Vẽ hình ra, xét hai tam giác vuông, dùng lượng giác tính được độ dài cạnh =>độ dài bóng: 20/tan30+60xtan40,5=85,9 21/1/2017
nvt270498 tưởng 12 bài này chỉ cần tưởng tượng + lượng giác là ra thôi...ko khó đâu 21/1/2017
vuducanhthbg200 vãi 24/2/2017