Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, ?

ID 518633.

Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ

A. 0,5%
B. 0,25%
C. 1%
D. 2%
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
thuydinh1610 ( Đinh Thu Thùy ) 3/5/2017 lúc 14:36 Link fb:
Tỉ lệ tế bào bị rối loạn giảm phân Screenshot_116.png
- Bộ NST 2n = 12 nên loại giao tử có 5 NST là giao tử đột biến (n-1).
- Giao tử đột biến có số NST n-1 được sinh ra do có 1 cặp NST không phân li.
- Trong quá trình giảm phân của các tế bào này, có 0,01 số tế bào có 1 cặp NST không phân li nên tỉ lệ giao tử đột biến có số NST Screenshot_117.png → Đáp án A
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đinh Thu Thùy nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Ngocanhcl vì sao n-1=0,01/2 vậy ạ ??
19/8/2018 lúc 21:16
kuhaza vì tổng đb là 0,01 trog đó 1 nửa là n-1, 1 nửa là n+1
19/8/2018 lúc 21:29
congatri 2n khi rối loạn giảm phân 1 --> tạo ra là n-1 và n+1 vs tỉ lệ như nhau --> chia 2 ra ạ
19/8/2018 lúc 21:29
lienhmu2k1 tại sao không pải là 5 NST là giao tử đột biến (n+1)
11/10/2018 lúc 23:42
congatri n+1 = 7 rồi bạn , nhưng nếu hỏi vậy thì vẫn tỉ lệ ấy nha
12/10/2018 lúc 5:31
lienhmu2k1 à e hiểu rồi
11/10/2018 lúc 23:43
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: