Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Một chất điểm có phương trình dao động $x=5\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{3} \right)\left( cm \right)$. Khoảng thời gian ?

Một chất điểm có phương trình dao động \(x=5\cos \left( \pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)\left( cm \right)\). Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t=0 đến khi nó đi qua vị trí cân bằng là

A. \(\dfrac{1}{6}s.\) 

B. \(\dfrac{1}{3}s.\) 

C. \(\dfrac{5}{6}s.\) 

D. \(\dfrac{5}{12}s.\) 

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!