Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s?

ID [0]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s và li độ x0 cm của vật thỏa mãn hệ thức

A.3.png
B.3.png
C.3.png
D.3.png
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B3.png
Bình luận
vuhoa1304 - đáp án A chứ ạ

Trả lời

reus98 - Bài này B chuẩn rồi mà e :
e thay số vào tính kĩ lại nha :
+ Đầu tiên ta dễ dàng tính được : Vtb = S/t => S = 0,75.16 = 12 cm => A = 6 cm
+ Theo đề ra thì ta lại có : pi = Wt + phi = 4pi/3 .1,75 + phi
=> phi = 2pi/3
=> x = -A/2 đi theo chiều âm và V = -WA căn 3/2
=> Xo.Vo = -A/2 . -WA căn 3/2 = 12pi căn 3
ngoconglinh - má nó tính ra 12pi căn 3 r mà còn khoanh âm

Trả lời

doanquynhanh - doanquynhanh nhiet tinh wa hi.... . 19/4/2018

Trả lời

doanquynhanh - doanquynhanh em cam ơn anh nhieu a . 19/4/2018

Trả lời

doanquynhanh - doanquynhanh mod oi giup mk cau nay voi ID:638219 . 19/4/2018

Trả lời

reus98 - Bài này e hiểu đơn giản như thế này nha :+ Theo bài ra thì ta có : đen ta t = T/2 = 0,75 => T = 1,5 s => W = 2pi/T = 4pi/3 - Lại có : Vtb = S/t => S = 0,75.16 = 12 cm => A = 6 cm + Tại thời điểm t1 = 1,75s thì có pha dao động là : pi = Wt + phi = 4pi/3 .1,75 + phi => phi = 2pi/3=> x = -A/2 đi theo chiều âm và V = -WA căn 3/2 => Xo.Vo = -A/2 . -WA căn 3/2 = 12pi căn 3 => B OK E NHA ! . 19/4/2018
thoan21062001 Không hiểu lắm hic
thoan21062001 Cái chỗ tại thời điểm đó ạ
doanquynhanh - doanquynhanh tai sao voxo la ra nt a help me,,,,mod oi . 18/4/2018

Trả lời

reus98 - Bài này e hiểu đơn giản như thế này nha :+ Theo bài ra thì ta có : đen ta t = T/2 = 0,75 => T = 1,5 s => W = 2pi/T = 4pi/3 - Lại có : Vtb = S/t => S = 0,75.16 = 12 cm => A = 6 cm + Tại thời điểm t1 = 1,75s thì có pha dao động là : pi = Wt + phi = 4pi/3 .1,75 + phi => phi = 2pi/3=> x = -A/2 đi theo chiều âm và V = -WA căn 3/2 => Xo.Vo = -A/2 . -WA căn 3/2 = 12pi căn 3 => B OK E NHA ! . 19/4/2018