Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 (cm) và chu kì 2 (s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li ?

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 (cm) và chu kì 2 (s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ 4 cm đến vị trí cân bằng là

A. 0,158 s.

B. 0,396 s. 

C. 0,205 s. 

D. 0,295 s. 

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!