Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm?

ID [659424]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm đến vị trí x = -3 cm, vật có tốc độ trung bình

A. 54 cm/s.
B. 48 cm/s.
C. 18 cm/s.
D. 72 cm/s.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 1e.png
Bình luận
menpro58 Tính góc quét làm sao vậy ạ ?
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 10:27
reus98 + Ta có : khi đi từ vị trí biên dương : x = A đến vị trí x = -A/2 thì vật quét được góc sau :
đen ta phi = pi/2 + (pi/2 - pi/3) = 2pi/3
=> đen ta t = đen ta phi/W = T/3 = 1/6s
=> S = A + A/2 = 9 cm
=> Vtb = S/t = 54 cm/s
31 Tháng 5 lúc 10:40 (1) Cảm ơn
nguyenminhnhat2001 cách 2 là gì v
5 Tháng 10 lúc 8:17
nguyenminhnhat2001 c2 ......
5 Tháng 10 lúc 8:17 Cảm ơn
reus98 cách 2 gì nữa chứ e.a thấy cách này khá ngắn rồi đó mà
ta có chắc ý e nói cách 2 là sử dụng theo cái trục giản đồ ad
thì e củng làm như thường và sau đó áp dụng công thức vtb= S/t
Ta có : khi đi từ vị trí biên dương : x = A đến vị trí x = -A/2 thì vật quét được góc sau :
đen ta phi = pi/2 + (pi/2 - pi/3) = 2pi/3
=> đen ta t = đen ta phi/W = T/3 = 1/6s
=> S = A + A/2 = 9 cm => Vtb = S/t = 54 cm/s
5 Tháng 10 lúc 8:20 Cảm ơn