Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm?

ID [4336]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm đến vị trí x = -3 cm, vật có tốc độ trung bình

A.54 cm/s.
B.48 cm/s.
C.18 cm/s.
D.72 cm/s.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A1e.png
Bình luận
nhanduong123 - 9 nhân 6=48 )

Trả lời

nguyenminhnhat2001 - cách 2 là gì v

Trả lời

nguyenminhnhat2001 c2 ......
reus98 cách 2 gì nữa chứ e.a thấy cách này khá ngắn rồi đó mà
ta có chắc ý e nói cách 2 là sử dụng theo cái trục giản đồ ad
thì e củng làm như thường và sau đó áp dụng công thức vtb= S/t
Ta có : khi đi từ vị trí biên dương : x = A đến vị trí x = -A/2 thì vật quét được góc sau :
đen ta phi = pi/2 + (pi/2 - pi/3) = 2pi/3
=> đen ta t = đen ta phi/W = T/3 = 1/6s
=> S = A + A/2 = 9 cm => Vtb = S/t = 54 cm/s
menpro58 - Tính góc quét làm sao vậy ạ ?

Trả lời

reus98 + Ta có : khi đi từ vị trí biên dương : x = A đến vị trí x = -A/2 thì vật quét được góc sau :
đen ta phi = pi/2 + (pi/2 - pi/3) = 2pi/3
=> đen ta t = đen ta phi/W = T/3 = 1/6s
=> S = A + A/2 = 9 cm
=> Vtb = S/t = 54 cm/s