Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Biết rằng ?

Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau là 0,5 giây thì chất điểm lại đi tới vị trí cách O một đoạn 5 cm. Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động có thể nhận giá trị

A. \(10\pi \,cm/s.\)

B. \(5\sqrt{3}\pi \,cm/s.\)

C. \(10\sqrt{2}\pi \,cm/s.\)

D. \(5\pi \,cm/s.\)

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!