Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực overrightarrow {{F1}} ,overrightarrow {{F2}} và overrightarrow ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực overrightarrow {{F1}} ,overrightarrow {{F2}} và overrightarrow ?

ID [690460]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} \),\(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) có độ lớn lần lượt là 2 N, 20 N và 16 N. Nếu bỏ lực 20 N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

A. 4 N
B. 20 N
C. 28 N
D. 32 N
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
phandinhtruong3112 em ko hiểu dòng đầu tiên là cái gì vậy
3 Tháng 9 lúc 10:30
reus98 bài này ta có thể giải như sau
Ba lực đó có giá đồng phẳng, với F1=2N;F2=20N;F3=16N.
sau đó mình tìm mối quan hệ giữa các vector lực dó vì dùng công thức định lí cos là được đó
Nếu lực F2=20N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là: F13−→=F1−→+F3−→
rồi áp dụng tiếp định lí cos là dc
29 Tháng 9 lúc 21:5 Cảm ơn
reus98 a nghĩ đề bài này như sau thì chuẩn hơn nè
Ba lực đó có giá đồng phẳng, với F1=12N;F2=16N;F3=20N.
Ta thấy: 12^2+16^2=20^2 hay F1^ 2+F2^ 2=F3^2,
do đó các vectơ F1−→;F2−→;F3−→ được biểu diễn ở hình e vẽ ra đi
Nếu lực F2=16N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là:
F13=vt F1+vt F3
và F13=F3^ 2+F1^2 −−−−−−−> F13=16N(F13=F2).
29 Tháng 9 lúc 21:9 Cảm ơn
npnspeed Dòng đầu tiên không cần thiết nhé bạn!
29 Tháng 9 lúc 21:15 Cảm ơn
ancocme đề có sai ko các smod???
Trả lời 29 Tháng 9 lúc 20:53
hoangphikiemkhach đề đúng đấy ko sai đâu
29 Tháng 9 lúc 20:54 Cảm ơn
hoangphikiemkhach à hình như có vấn đề ở chỗ cho 2 lực là 2 và 16
29 Tháng 9 lúc 20:56 Cảm ơn
reus98 đúng rồi đó hình như có vấn đề ở chỗ cho 2 lực là 2 và 16
vì cái hàng đầu tiên thì k có 15 đồ đâu đó
29 Tháng 9 lúc 20:57 Cảm ơn
npnspeed Đề không sai nhưng lời giải thì có vấn đề nhé bạn!
Bài này mình giải như sau:
3 lực cân bằng
=> Hợp lực của F1 và F3 phải cân bằng với F2
=> Hợp lực của F1 và F3 là lực trực đối với F2 (Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn)
=> Hợp lực của F1 và F3 có độ lớn bằng F2
29 Tháng 9 lúc 20:59 (1) Cảm ơn
hoangphikiemkhach nhưng hợp lực lớn nhất của F1 và F3 lớn nhất chỉ có thể là 2+16= 18 thôi
mà ở đây F2 lại là 20
29 Tháng 9 lúc 21:3 Cảm ơn
npnspeed z số liệu sai r. Cho lệch vch!
Nhưng cách giải là như vại đó!
29 Tháng 9 lúc 21:4 Cảm ơn
ankroos2k3 đồng phẳng ngĩa là như nào vậy ạ
Trả lời 28 Tháng 10 lúc 9:42
npnspeed Đồng phẳng là cùng một mặt phẳng nhé bạn!
28 Tháng 10 lúc 9:42 (1) Cảm ơn
ankroos2k3 v~ :v
28 Tháng 10 lúc 9:43 Cảm ơn
duongnguyen123 90 độ ơn đâu vậy ạ
20 Tháng 11 lúc 15:20
nguyenhainam512004 Ai giảng dễ hiểu hơn cho em với ạ !!
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 23:11
npnspeed Ở trên có rất nhiều bình luận cách giải bài này rồi bạn! Đã dễ hiểu nhất rồi đó ạ!
13 Tháng 11 lúc 23:32 Cảm ơn