Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực $\overrightarrow {{F1}} $,$\overrightarrow {{F2}} $ và $\overrightarrow ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực $\overrightarrow {{F1}} $,$\overrightarrow {{F2}} $ và $\overrightarrow ?

ID [0]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} \),\(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) có độ lớn lần lượt là 2 N, 20 N và 16 N. Nếu bỏ lực 20 N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

A.4 N
B.20 N
C.28 N
D.32 N
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
nguyenhainam512004 - Ai giảng dễ hiểu hơn cho em với ạ !!

Trả lời

npnspeed Ở trên có rất nhiều bình luận cách giải bài này rồi bạn! Đã dễ hiểu nhất rồi đó ạ!
duongnguyen123 - 90 độ ơn đâu vậy ạ

Trả lời

ankroos2k3 - đồng phẳng ngĩa là như nào vậy ạ

Trả lời

npnspeed Đồng phẳng là cùng một mặt phẳng nhé bạn!
ankroos2k3 v~ :v
ancocme - đề có sai ko các smod???

Trả lời

hoangphikiemkhach đề đúng đấy ko sai đâu
hoangphikiemkhach à hình như có vấn đề ở chỗ cho 2 lực là 2 và 16
hoangphikiemkhach nhưng hợp lực lớn nhất của F1 và F3 lớn nhất chỉ có thể là 2+16= 18 thôi
mà ở đây F2 lại là 20
npnspeed z số liệu sai r. Cho lệch vch!
Nhưng cách giải là như vại đó!
npnspeed Đề không sai nhưng lời giải thì có vấn đề nhé bạn!
Bài này mình giải như sau:
3 lực cân bằng
=> Hợp lực của F1 và F3 phải cân bằng với F2
=> Hợp lực của F1 và F3 là lực trực đối với F2 (Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn)
=> Hợp lực của F1 và F3 có độ lớn bằng F2
reus98 đúng rồi đó hình như có vấn đề ở chỗ cho 2 lực là 2 và 16
vì cái hàng đầu tiên thì k có 15 đồ đâu đó
phandinhtruong3112 - em ko hiểu dòng đầu tiên là cái gì vậy

Trả lời

reus98 bài này ta có thể giải như sau
Ba lực đó có giá đồng phẳng, với F1=2N;F2=20N;F3=16N.
sau đó mình tìm mối quan hệ giữa các vector lực dó vì dùng công thức định lí cos là được đó
Nếu lực F2=20N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là: F13−→=F1−→+F3−→
rồi áp dụng tiếp định lí cos là dc
reus98 a nghĩ đề bài này như sau thì chuẩn hơn nè
Ba lực đó có giá đồng phẳng, với F1=12N;F2=16N;F3=20N.
Ta thấy: 12^2+16^2=20^2 hay F1^ 2+F2^ 2=F3^2,
do đó các vectơ F1−→;F2−→;F3−→ được biểu diễn ở hình e vẽ ra đi
Nếu lực F2=16N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là:
F13=vt F1+vt F3
và F13=F3^ 2+F1^2 −−−−−−−> F13=16N(F13=F2).
npnspeed Dòng đầu tiên không cần thiết nhé bạn!