Một chất phóng xạ có chu kì bãn rã là T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất phóng xạ có chu kì bãn rã là T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là

ID [664159]

Một chất phóng xạ có chu kì bãn rã là T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là

A. \(\lambda = {e^{ - \dfrac{{\ln 2}}{T}}}. \)
B. \(\lambda = \dfrac{T}{{\ln 2}}. \)
C. λ = T.ln2.
D. \(\lambda = \dfrac{{\ln 2}}{T}. \)

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT - Bình Phước - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 1.png
Bình luận