Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: trong 1 giờ đầu mẫu chất phóng xạ nà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: trong 1 giờ đầu mẫu chất phóng xạ nà?

ID [659441]

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: trong 1 giờ đầu mẫu chất phóng xạ này phát ra 1024n hạt α và trong 2 giờ tiếp theo mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra 33n hạt α. Giá trị của T là

A. 24,0 phút.
B. 12,0 phút.
C. 12,1 phút.
D. 24,2 phút.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT TX Quảng Trị - Quảng Trị - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B cau 30.PNG
Bình luận
sktt1proe tỉ số sai kìa -.-
4 Tháng 7 lúc 7:48
beasky sao tự nhiên mất dấu trừ ở mũ rồi
Trả lời 14 Tháng 5 lúc 21:55