Một cơ thể cái có kiểu gen AaBb giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một cơ thể cái có kiểu gen AaBb giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

ID 740388.

Một cơ thể cái có kiểu gen AaBb giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 1. 
B. 2. 
C. 3.  
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990 ( Nguyễn Khánh Hà ) 18/4/2019 lúc 17:58 Link fb:
Cơ thể này có 2 cặp gen dị hợp nên khi giảm phân sẽ cho 4 loại giao tử. → Đáp án D.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Khánh Hà nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
xubasa12 cơ thể cái ??
21/4/2019 lúc 20:1
vuthithuyphuong ^^ nếu là tế bào thì 1 còn cơ thể thì 4
21/4/2019 lúc 20:4 (7) Cảm ơn
xubasa12 đọc không kỹ rồi cảm ơn nha ^_^
21/4/2019 lúc 20:9 (1) Cảm ơn