Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua ?

ID 657041.

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức

A.
B.
C.
D.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatdt1234 tại sao lại là a0 bình trừ a bình ạ
9/5/2019 lúc 0:44
reus98 e hiểu như thế này nha :
áp dụng công thức độc lập thời gian thì ta có :
v^2 = W^2(So^2 - s^2)
=> v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2]
=> v^2/gl = anpha o^2 - anpha^2
=> A
9/5/2019 lúc 13:31 Cảm ơn
vngan2489 v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2] .. chia 2 vế cho g/l thì phải v^2 . l/g chứ
16/5/2019 lúc 20:58
reus98 Đáp án đúng rồi e nhé , e hiểu như thế này nha :
+ Ta có : v^2 = W^2(So^2 - s^2)
=> v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2]
=> (l.anpha o)^2 - (l.anpha)^2 = v^2.l/g
=> l^2(anha o^2 - anpha ^2) = v^2.l/g
=> anpha o^2 - anpha ^2 = v^2.l/g.l^2 = v^2/g.l
=> A
16/5/2019 lúc 21:57 (1) Cảm ơn
vngan2489 Dạ em hiểu r
16/5/2019 lúc 22:28 Cảm ơn