Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua ?

ID [0]

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với hiện độ góc α0. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức

A.
B.
C.
D.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
vngan2489 - v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2] .. chia 2 vế cho g/l thì phải v^2 . l/g chứ

Trả lời

reus98 Đáp án đúng rồi e nhé , e hiểu như thế này nha :
+ Ta có : v^2 = W^2(So^2 - s^2)
=> v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2]
=> (l.anpha o)^2 - (l.anpha)^2 = v^2.l/g
=> l^2(anha o^2 - anpha ^2) = v^2.l/g
=> anpha o^2 - anpha ^2 = v^2.l/g.l^2 = v^2/g.l
=> A
vngan2489 Dạ em hiểu r
nhatdt1234 - tại sao lại là a0 bình trừ a bình ạ

Trả lời

reus98 e hiểu như thế này nha :
áp dụng công thức độc lập thời gian thì ta có :
v^2 = W^2(So^2 - s^2)
=> v^2 = g/l .[(l.anpha o)^2 - (l.anpha )^2]
=> v^2/gl = anpha o^2 - anpha^2
=> A