Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

ID [657032]

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

A. \(\dfrac{f}{{\sqrt 2 }}.\)
B. \(\dfrac{f}{2}.\)
C. f
D. \(f\sqrt 2 .\)
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
vngan2489 Tần số clđ ko phụ thuộc vào m hả smod
Trả lời 16 Tháng 5 lúc 20:48
reus98 đúng rồi e nhé
do ta có công thức tính tần số của con lắc đơn là :
f = 1/2pi. căn (g/l)
nên tần số của con lắc đơn sẽ không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Vậy Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là. f
16 Tháng 5 lúc 21:49 (1) Cảm ơn
vngan2489 ==aaaaaa
11 Tháng 6 lúc 8:42