Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

ID 657032.

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

A.
B. f/2
C. f
D.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
vngan2489 Tần số clđ ko phụ thuộc vào m hả smod
16/5/2019 lúc 20:48
reus98 đúng rồi e nhé
do ta có công thức tính tần số của con lắc đơn là :
f = 1/2pi. căn (g/l)
nên tần số của con lắc đơn sẽ không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Vậy Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là. f
16/5/2019 lúc 21:49 Cảm ơn