Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

ID [29242]

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là.

A.\(\dfrac{f}{{\sqrt 2 }}.\)
B.\(\dfrac{f}{2}.\)
C.f
D.\(f\sqrt 2 .\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
vngan2489 - ==aaaaaa

Trả lời

vngan2489 - Tần số clđ ko phụ thuộc vào m hả smod

Trả lời

reus98 đúng rồi e nhé
do ta có công thức tính tần số của con lắc đơn là :
f = 1/2pi. căn (g/l)
nên tần số của con lắc đơn sẽ không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Vậy Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của nó là. f