Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức ${Fn} = {F0}\cos 2\pi ft$. Dao động ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức ${Fn} = {F0}\cos 2\pi ft$. Dao động ?

ID [0]

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức \({F_n} = {F_0}\cos 2\pi ft\). Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là

A.f0.
B.\(\dfrac{{f + {f_0}}}{2}\).
C.\(\left| {{\rm{f}} - {{\rm{f}}_{\rm{0}}}} \right|\).
D.f.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án D
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Lại Đắc Hợp bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Lại Đắc Hợp: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký thành công cửa sổ đăng ký sẽ tự động ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
hoangmy1011 - mod giải thích câu này với ạ

Trả lời

sonanhnguyen Theo lí thuyết tần số dao động cưỡng bức của hệ bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức