Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức {Fn} = {F0}cos 2pi ft. Dao động ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức {Fn} = {F0}cos 2pi ft. Dao động ?

ID [0]

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức \({F_n} = {F_0}\cos 2\pi ft\). Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là

A. f0.
B. \(\dfrac{{f + {f_0}}}{2}\).
C. \(\left| {{\rm{f}} - {{\rm{f}}_{\rm{0}}}} \right|\).
D. f.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
hoangmy1011 mod giải thích câu này với ạ
Trả lời 27 Tháng 5 lúc 20:45
sonanhnguyen Theo lí thuyết tần số dao động cưỡng bức của hệ bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức
27 Tháng 5 lúc 20:49 Cảm ơn