Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Độ cứng lò xo k = 400 N/m, vật có khố?

Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Độ cứng lò xo k = 400 N/m, vật có khối lượng m = 100 g, lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4 cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động tới khi dừng lại

A. 16 m. 

B. 32 m. 

C. 64 m. 

D. 8 m. 

Đáp án B

1.png
Phạm lại đình phúc Sai đơn vị nha
. 18/07/2018
Phn Xn Tn 32 m chứ a tại vì đơn vị chuẩn để tính năng lượng là m mà
. 17/07/2018
Đoàn Quang Minh a thấy đề cũng chuẩn rồi mà e , e có thể hiểu như thế này nha :
+ Ta có : Kéo vật ra rồi buông nhẹ thì đoạn kéo chính là biên độ dao động A = 4 cm = 0,04m
Khi vật dừng lại, toàn bộ cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành công của lực ma sát:
+ Theo bảo toàn năng lượng.
Gọi quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là s thì:
guy.N.s = kA^2/2
với N = mg.cos anpha
=> s = 32 cm
. 17/07/2018
Phn Xn Tn đề dạo này toàn sai thế nhỉ, tính cũng sai luôn
. 17/07/2018