Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos (πt/3 - π/2) cm. Biết tại thời điểm t1(s) li độ x = 4 cm. Tại thời điểm t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos (πt/3 - π/2) cm. Biết tại thời điểm t1(s) li độ x = 4 cm. Tại thời điểm t?

ID [354067]

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos (πt/3 - π/2) cm. Biết tại thời điểm t1(s) li độ của vật là x = 4 cm. Tại thời điểm t1 + 3 (s), vật có li độ là

A. - 4,8 cm
B. - 4 cm
C. + 4 cm
D. + 3,2 cm
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=6s \)
Sau \(\dfrac{T}{2} \) li độ của vật đổi dấu nên x=-4cm
\(\rightarrow B\)
Bình luận
tragiang0511 Dạng bài này cứ xét thời gian nhỏ hơn hay lớn hơn T/2 là xét dấu x đc ạ?
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 0:21
npnspeed Không ạ
Với thời gian T/2 thì góc quét thu được là π
Vậy nên t1 và t2 là 2 thời điểm ngược pha
=> x trái dấu nhau
14 Tháng 8 lúc 0:46 Cảm ơn