Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có L = 0,5/π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có L = 0,5/π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một?

ID [692402]

Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có L = 0,5/π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t - {\rm{\pi /4}}} \right)V.\) Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

A. \(i = 2c{\rm{os}}\left( {100\pi t + {\rm{\pi /2}}} \right)A.\)
B. \(i = 2\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t - {\rm{\pi /4}}} \right)A.\)
C. \(i = 2\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t + \pi /2} \right)A.\)
D. \(i = 2\sin \left( {100\pi t} \right)A.\)
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận
nhuvi trong tài liệu ko có đáp án này nên mới phải chọn bứa và ok em sai
28 Tháng 8 lúc 20:45
truongkhanhqt1 HAY LẮM BẠN ƠI
28 Tháng 8 lúc 21:31 Cảm ơn
chinguyenroy very good
28 Tháng 11 lúc 22:55 Cảm ơn
chachakute010410 tài liệu mình cũng v luôn hãm thật
20 Tháng 5 lúc 13:50
doancam huhuuhhuhu sao câu D k có -pi/2 dậy ???
Trả lời 23 Tháng 8 lúc 7:37
npnspeed Bài này đáp án sai nhé!
23 Tháng 8 lúc 17:40 Cảm ơn