Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 250C. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc λ = 2.10-5K-1, khi nh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 250C. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc λ = 2.10-5K-1, khi nh?

ID [348987]

Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 250C. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc λ = 2.10-5K-1, khi nhiệt độ ở đó 200C thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy:

A. Chậm 4,32s
B. Nhanh 4,32s
C. Nhanh 8,64s
D. Chậm 8,64s
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B \(T_1=T.\sqrt{\dfrac{l_1}{l}}=T\sqrt{1+\alpha.\Delta t}=0,99995T \)
Sau 1s thì đồng hồ nhanh hơn \(1-0,99995=5.10^{-5}s\)
Sau 1 ngày=86400s thì đồng hộ chạy nhanh hơn: \(5.10^{-5}.86400=4,32s\)
\(\rightarrow B\)
Bình luận
duytuyen_167 haha. dung haha . 24/6/2011
25 Tháng 6 lúc 21:53
duclovemiss làm câu này trăm nghìn lần rồi nhìn nhớ đáp án lun . 10/1/2014
11 Tháng 1 lúc 21:41
thanhnamngotri nhờ mn viết lại cái , cái này bị lỗi chữ k xem đc
Trả lời 12 Tháng 8 lúc 21:9
npnspeed Chắc do mạng kém thôi bạn! Chứ ID này không lỗi chữ đâu
Bạn cần viết lại đề bài hay lời giải ạ?
12 Tháng 8 lúc 23:3 (2) Cảm ơn
thanhnamngotri Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất và ở nhiệt độ t1 = 250C. Biết hệ số dãn nở vì nhiệt của dây treo con lắc α = 10-4 K-1, bán kính Trái Đất R = 6400 km. Nếu đưa đồng hồ lên độ cao 6,4 km so với bề mặt Trái Đất và nhiệt độ ở đó là – 100C thì mỗi ngày đêm đồng hồ sẽ chạy
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 21:44
npnspeed Ta có:
ΔT/T = Δh/R + α.Δt/2
= 6,4/6400 + 10⁻⁴.(-100-250)/2 = -0,0165 < 0
=> Đồng hồ chạy nhanh: 0,0165.86400 = 1425,6s
Bạn kiểm tra kết quả giúp mình!
13 Tháng 8 lúc 22:21 (2) Cảm ơn