Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là

ID [657392]

Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOC2H5.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận