Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấ?

ID [0]

Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy chỉ số của ampe kế tăng lên so với trước khi chiếu AS. Biết ampe kế và volt kế là lí tưởng. Chỉ số của ampe kế và Volt kế sẽ thay đổi thế nào nếu ta tắt chùm sáng AS

33h.png

A.Chỉ số V giảm còn chỉ số của A tăng
B.Chỉ số V tăng còn chỉ số A giảm
C.Chỉ số A và V đều tăng
D.Chỉ số A và V đều giảm
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B10e.png
Bình luận
nguyenxuanduong12345 - oke thầy

Trả lời