Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọ?

ID [83754]

Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọan mạch trên được mắc vào một điện áp xoay chiều. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch L và X là uLX. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X và C là uXC. Đồ thị biểu diễn uLX và uXC được cho như hình vẽ. Biết ZL = 4ZC. Đường biểu diễn uLX là đường nét liền

34.png
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp kín X có giá trị nào sau đây?

A.\(40\sqrt 5 \) V.
B.\(20\sqrt {10} \) V.
C.\(40\sqrt {10} \) V.
D.\(20\sqrt 5 \) V.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án B
Bình luận
huynhhauhd - bài này làm sao ra Ux vậy ạ

Trả lời

snphnams Ta có:
ul + 4uc =0
Ulx = ul + ux
4.ucx= 4uc + 4ux
=> ulx + 4ucx = ul + ux + 4.uc + 4.ux = 5.ux
=> ux = (ulx +4.ucx)/5

tuhy99a - quên chưa chia Căn 2 vãi !!!

Trả lời

anh690136 - sao Zl=4Zc lại có đc uL+4uC=0 vậy các c ?? . 27/5/2017

Trả lời

1ngaytoite Do ngược pha đó bạn 6/6/2017
anh690136 ồ càm ơn c nhá 7/6/2017