Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọ?

ID 533365.

Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọan mạch trên được mắc vào một điện áp xoay chiều. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch L và X là uLX. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X và C là uXC. Đồ thị biểu diễn uLX và uXC được cho như hình vẽ. Biết ZL = 4ZC. Đường biểu diễn uLX là đường nét liền

34.png
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp kín X có giá trị nào sau đây?

A. 40√5 V
B. 20√10 V
C. 40√10 V
D. 20√5 V
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

25/5/2017 lúc 16:54 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop


anh690136 sao Zl=4Zc lại có đc uL+4uC=0 vậy các c ?? . 27/5/2017
27/5/2017 lúc 22:16
1ngaytoite Do ngược pha đó bạn 6/6/2017
6/6/2017 lúc 22:46
anh690136 ồ càm ơn c nhá 7/6/2017
7/6/2017 lúc 14:0
tuhy99a quên chưa chia Căn 2 vãi !!!
17/6/2017 lúc 21:33
huynhhauhd bài này làm sao ra Ux vậy ạ
29/4/2018 lúc 20:30
snphnams Ta có:
ul + 4uc =0
Ulx = ul + ux
4.ucx= 4uc + 4ux
=> ulx + 4ucx = ul + ux + 4.uc + 4.ux = 5.ux
=> ux = (ulx +4.ucx)/5

29/4/2018 lúc 21:32
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: