Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạc?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạc?

ID [648157]

Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch đều sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô là NA = 6,02.1023 mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 năm là

A. 76,9 g.
B. 76,9 kg.
C. 153,9 kg.
D. 153,9 g.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B 1.png
Bình luận
mario46 cái 9,855 ở đâu ra vậy ạ????
Trả lời 6 Tháng 4 lúc 5:33
reus98 - Chỗ đó giải víp viết nhầm đó e , e chỉnh lại như thế này nha :
+ Ta có : W = P.đen ta t = 200.10^6.365.24.60.60 = 6,3072.10^15 J
=> N = W/E = 6,3072.10^15/200.10^6.1,6.10^-19 = 1,971.10^26
=> n = N/Na = 1,971.10^26/6,02.10^23 = 327,4
=> Khối lượng : m = n.235 = 327,4.235 = 76939g = 76,9 kg
=> B
6 Tháng 4 lúc 7:36 (1) Cảm ơn
nguyennghia1999 tức là 1 pư sẽ tiêu thụ 1 hạt urani đúng k anh
Trả lời 7 Tháng 4 lúc 15:41
nhutthanhhs12345 mod cho e xin cái cách đổi đơn vị trong hạt nhân nguyên tử mấy cái MeV jun ạ e ko nhớ
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 8:20
ninhduong Khối lượng: 1 u = 1,66055.10^−27 kg = 931,5 MeV/c2 => 1uc^2 = 931,5 MeV
Năng lượng: 1 eV = 1,6.10^−19 J => 1MeV = 1,6.10^-13 J
3 Tháng 6 lúc 8:56 Cảm ơn
ninhduong Máy tính có số liệu chuẩn rồi :v k cần nhớ đâu
3 Tháng 6 lúc 8:57 Cảm ơn
nguyetshine tùy người thôi, nếu nhớ k được thì bấm máy, nhưng theo mình thì nhớ vẫn nhanh hơn bấm máy đó
5 Tháng 6 lúc 9:58
25022000 E được tính bang công thức j v ạ
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 11:30
reus98 - Bài này a giải như thế này nha , e ko hiểu thì nói để a giải thích kĩ nha :
Ta có : W = P.đen ta t = 200.10^6.365.24.60.60 = 6,3072.10^15 J
=> N = W/E = 6,3072.10^15/200.10^6.1,6.10^-19 = 1,971.10^26
=> n = N/Na = 1,971.10^26/6,02.10^23 = 327,4
=> Khối lượng : m = n.235 = 327,4.235 = 76939g = 76,9 kg
8 Tháng 6 lúc 11:37 Cảm ơn
vangkim sao A=Pt :P thì lấy đơn vị là MeV (200.10^6) mà khi tính thì thì ra đáp án đơn vị là Jun. Sau đó thì lại đổi sang MeV.
lỗi to như vậy mà không ai phát hiện ra. Chán mod quá
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 11:3
sonanhnguyen ??? P ở trên đơn vị là W mà bạn. 1 Ws = 1J đúng r
10 Tháng 6 lúc 11:9 Cảm ơn