Một loài động vật có bộ NST 2n = 20, giả sử trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 4 alen. Biết quá trình giảm phân không xảy ra ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài động vật có bộ NST 2n = 20, giả sử trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 4 alen. Biết quá trình giảm phân không xảy ra ?

ID [0]

Một loài động vật có bộ NST 2n = 20, giả sử trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 4 alen. Biết quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng đột biến. Khi nói về số loại giao tử của loài động vật đó, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Một tế bào của loài giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử.
II. Một cơ thể của loài tạo ra tối đa 1024 loại giao tử.
III. Quần thể của loài tạo ra tối đa 4 loại tinh trùng.
IV. Quần thể của loài tạo ra tối đa 59049 loại trứng.

A.1.
B.3.
C.2.
D.4.
Lại Thị Lan
Đáp án CĐáp án C.
Có 2 phát biểu đúng là I, II.
I đúng. Mỗi cặp NST xét 1 gen có 3 alen → 1 tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử.
II đúng. Một cơ thể giảm phân cho tối đa 2n = 210 = 1024 loại.
III sai, IV sai. Quần thể của loài tạo ra tối đa số loại tinh trùng = số loại trứng = 4n = 410 = 1048576 loại giao tử
Bình luận
thang15122002 - vậy nếu k ns đến cặp giới tính thì coi như k có ạ

Trả lời

missyou229 - Chị ơi, nếu ý đề hỏi quần thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử mình cộng số loại tinh trùng tối đa + số loại trứng tối đa đúng k ạ?

Trả lời

kuhaza uk vì ở đây đực khác gt cái, còn nếu như hỏi ở tvt thì ko nhé
quangteo257 - nhưng nó chỉ có một tế bào thôi bạn. Một tb giảm luôn cho 2 loại giao tử

Trả lời

bun1911 - chị ơi ý I xét 1 gen có 4 alen mà chị?

Trả lời

tuantrinh245 - ở đây ko đề cập tới cặp giới tính nhé

Trả lời

hoanganhza123 - chị ơi cặp NST giới tính giảm phân cho nhiều hơn chứ chị

Trả lời