Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. ?

ID [79743]

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Đem lai hai cây (P) có kiểu hình khác nhau. Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử, tạo ra các cây F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình. Biết rằng cây tứ bội giảm phân sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng?

A.F1 có tối đa 2 loại kiểu gen.
B.Thế hệ P có kiểu gen thuần chủng về các tính trạng đem lai.
C.F1 tạo ra tối đa 4 loại giao tử.
D.F1 có tối đa 3 loại kiểu gen
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DAa x aa conxixin tác động
có thể GPI, hoặc GPII
tạo giao tử AA, aa, Aa và aa
=> F1 tứ bội có 3 loại KG tối đa
Bình luận
trang2111 - tác động vào fifnh thành giao tử thì tạo (AA, aa)*aa chứ bạn

Trả lời

longngocthiennga tác động hình thành giao tử vào giảm phân 1 tạo Aa, hoặc giảm phân 2 tạo AA, aa
trang2111 đã 1 thì thôi 2 chứ ạ
0869330993 - k hiểu lắm , ai gt với

Trả lời

longngocthiennga F1 tứ bội gồm 2 loại kiểu hình (Hoa đỏ và hoa trắng)
=> Hoa trắng (aaaa) => P bố mẹ ở P cho giao tử aa
=> Kiểu gen của P là Aa x aa.
=> B sai.
Sử dụng coxisin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử.
*Aa
+ Tác động vào giảm phân 1 tạo giao tử Aa.
+ Tác động vào giảm phân 2 tạo giao tử AA, aa
* aa tạo giao tử aa.
=> Gp: (AA; Aa; aa) x (aa)
=> C sai. Tạo ra tối đa 3 loại giao tử.
=> D đúng. 3 loại kiểu gen gồm AAaa, Aaaa, aaaa.
Câu này trong đề liên trường tp Vinh có.
ngananhcobala2712 - A chứ kiểu hình khác mà thì đk có 2 chứ . 19/4/2018

Trả lời

truongkiller008 - Câu này em không hiểu á.A chứ ạ. . 19/4/2018

Trả lời

hangnau - F1 có kg AAaa với aaaa mà . 18/4/2018

Trả lời

anvuong2k anvuong2k cái này là tác động vào giai đoạn hình thành giao tử chứ k phải nguyên phân đâu nha nâu . 18/4/2018
hangnau tạo ra các cây F1 TỨ BỘI mà >< . 19/4/2018
anvuong2k anvuong2k Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử . 19/4/2018
anvuong2k anvuong2k muốn 4n = 2nx2n = (AA , aa, Aa ) x aa okeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . 19/4/2018
anvuong2k anvuong2k camon đi . 19/4/2018
hangnau à >< . 19/4/2018
anvuong2k anvuong2k :P . 19/4/2018
hangnau cám ơn -_- . 19/4/2018