Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. ?

ID [653705]

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Đem lai hai cây (P) có kiểu hình khác nhau. Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử, tạo ra các cây F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình. Biết rằng cây tứ bội giảm phân sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng?

A. F1 có tối đa 2 loại kiểu gen.
B. Thế hệ P có kiểu gen thuần chủng về các tính trạng đem lai.
C. F1 tạo ra tối đa 4 loại giao tử.
D. F1 có tối đa 3 loại kiểu gen
Lại Thị Lan
Đáp án D Aa x aa conxixin tác động
có thể GPI, hoặc GPII
tạo giao tử AA, aa, Aa và aa
=> F1 tứ bội có 3 loại KG tối đa
Bình luận
hangnau F1 có kg AAaa với aaaa mà . 18/4/2018
Trả lời 18 Tháng 4 lúc 23:2
anvuong2k anvuong2k cái này là tác động vào giai đoạn hình thành giao tử chứ k phải nguyên phân đâu nha nâu . 18/4/2018
18 Tháng 4 lúc 23:33 Cảm ơn
hangnau tạo ra các cây F1 TỨ BỘI mà >< . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 14:16 Cảm ơn
anvuong2k anvuong2k Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 14:34 Cảm ơn
anvuong2k anvuong2k muốn 4n = 2nx2n = (AA , aa, Aa ) x aa okeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 14:35 Cảm ơn
hangnau à >< . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 14:50 Cảm ơn
anvuong2k anvuong2k camon đi . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 14:52 Cảm ơn
hangnau cám ơn -_- . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 15:39 Cảm ơn
anvuong2k anvuong2k :P . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 15:40 Cảm ơn
truongkiller008 Câu này em không hiểu á.A chứ ạ. . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 0:52
ngananhcobala2712 A chứ kiểu hình khác mà thì đk có 2 chứ . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 23:18
0869330993 k hiểu lắm , ai gt với
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 21:55
longngocthiennga F1 tứ bội gồm 2 loại kiểu hình (Hoa đỏ và hoa trắng)
=> Hoa trắng (aaaa) => P bố mẹ ở P cho giao tử aa
=> Kiểu gen của P là Aa x aa.
=> B sai.
Sử dụng coxisin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử.
*Aa
+ Tác động vào giảm phân 1 tạo giao tử Aa.
+ Tác động vào giảm phân 2 tạo giao tử AA, aa
* aa tạo giao tử aa.
=> Gp: (AA; Aa; aa) x (aa)
=> C sai. Tạo ra tối đa 3 loại giao tử.
=> D đúng. 3 loại kiểu gen gồm AAaa, Aaaa, aaaa.
Câu này trong đề liên trường tp Vinh có.
2 Tháng 5 lúc 7:53 (1) Cảm ơn
trang2111 tác động vào fifnh thành giao tử thì tạo (AA, aa)*aa chứ bạn
1 Tháng 5 lúc 23:7
longngocthiennga tác động hình thành giao tử vào giảm phân 1 tạo Aa, hoặc giảm phân 2 tạo AA, aa
2 Tháng 5 lúc 8:22 Cảm ơn
trang2111 đã 1 thì thôi 2 chứ ạ
2 Tháng 5 lúc 14:47 Cảm ơn