Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong lo?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong lo?

ID 684731.

Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong loài này có các đột biến thể một ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 810.
B. 243.
C. 1053.
D. 2187.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 26/7/2018 lúc 15:33 Link fb:
Đáp án C.
Số loại kiểu gen của các đột biến thể một = 2n× 3n-1 = 2 × 5 × 35-1 = 810 kiểu gen.
Số loại kiểu gen của cơ thể lưỡng bội (2n) = 3n = 35 = 243 kiểu gen.
→ Số loại kiểu gen của loài = 810 + 243 = 1053 kiểu gen.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nhandat11021997 Cho e hỏi là đã bị đột biến thể 1 ở tất cả các cặp nst thì làm gì còn trường hợp có số loại kg ở cơ thể lưỡng bội nữa ạ
12/1/2019 lúc 23:41