Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong lo?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong lo?

ID 684731.

Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen có 2 alen. Giả sử trong loài này có các đột biến thể một ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 810.
B. 243.
C. 1053.
D. 2187.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 26 Tháng 7 lúc 15:33 Link fb:
Đáp án C.
Số loại kiểu gen của các đột biến thể một = 2n× 3n-1 = 2 × 5 × 35-1 = 810 kiểu gen.
Số loại kiểu gen của cơ thể lưỡng bội (2n) = 3n = 35 = 243 kiểu gen.
→ Số loại kiểu gen của loài = 810 + 243 = 1053 kiểu gen.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nhandat11021997 Cho e hỏi là đã bị đột biến thể 1 ở tất cả các cặp nst thì làm gì còn trường hợp có số loại kg ở cơ thể lưỡng bội nữa ạ
12 Tháng 1 lúc 23:41
vuthithuyphuong đề hỏi số kieur gne của loài mà chứ có hỏi số loại kg về đb thể 1 đâu
14 Tháng 4 lúc 9:27
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ