Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân ?

ID [0]

Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen. II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.
III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng. IV. Kiểu gen của P có thể là \(\dfrac{{AB}}{{ab}}\)

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng nên tỉ lệ
\(\dfrac{{ab}}{{ab}}\) = 1% = 0,01 = 0,1ab × 0,1ab.
ab = 0,1 → Đây là giao tử sinh ra do hoán vị, khi đó tần số hoán vị gen = 2 × 0,1 = 0,2 = 20%.
->   Kiểu gen của P là \(\dfrac{{Ab}}{{aB}}\) → IV sai.
- I sai. Hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên P nên F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.
- II đúng. Cây đồng hợp tử về 1 cặp gen có tỉ lệ = tỉ lệ cây dị hợp tử về 1 cặp gen là:
\(4\sqrt x - 8x = 4\sqrt {0,01} - 8 \times 0,01 = 0,4 - 0,08 = 0,32 = 32\% .\)
- III đúng. Cây thân cao, hoa trắng có tỉ lệ = 25% – 1% = 24%.
Bình luận
thuytrangctld123 - công thức nhanh áp dụng cho cả AB/ab x AB/ab hoặc AB/ab x Ab/aB hoặc Ab/aB x Ab/aB luôn ạ?

Trả lời

vuthithuyphuong Có khác khác nha bạn; giống chỗ cho dị hợp 2 cặp lai với nhau ( cùng KG hay khác KG cx đc) đều thu đc:
- KH có 2 tt trội = 0,5+ x
-KH có 1 tt trội = 0,25-x
P dị hợp 2 cặp gen có KG khác nhau ( AB/ab * Ab/aB) được F1 có ab/ab= x ( f2 giới = nhau)
- Tổng tỉ lệ dị hợp 2 cặp ( AB/ab+ Ab/aB) = 4x
- Tổng tỉ lệ đồng hợp 2 cặp (AB/AB+Ab/Ab+ aB/aB+ ab/ab) = 4x ( mỗi cái = x)
- Tổng tỉ lệ dị hợp 1 cặp (AB/aB+ AB/Ab+ Ab/ab+ aB/ab) =1/8x ( mỗi cái bằng 0,25-2x)
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tt trội-> x/s tc= x/ 0,5+x; x/s dị hợp 2 cặp = 4x/ 0,5+ x; x/s dị hợp 1 cặp = 0,5-4x/ 0,5+x
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 1 tt trội-> x/s tc= x/ 0,25-x; x/c dị hợp = 0,25-2x/ 0,25-x
P dị hợp 2 cặp tự thụ ( AB/ab* AB/ab or Ab/aB * Ab/aB) cho F1 có ab/ab= x ( f2 giới = nhau)
- Tổng cá thể dị hợp 2 cặp gen= 4x- 2 căn x + 0,5
- Tổng tỉ lệ đồng hợp 2 cặp gen= 4x- 2 căn x+ 0,5
- Tổng tỉ lệ đồng hợp 1 cặp gen= 4 căn x- 8x
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tt trội -> x/s tc= x/ 0,5+ x
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể 1 tt trội -> x/s tc= 0,5- căn x/ 0,5+ x
phamhoangkhang - IIđâu có công thức đó ra bằng 0,32% giải thích dùm mh

Trả lời

hiennguyen2612 đấy là CTGN đấy bn : x là tỉ lệ ĐH lặn => tỉ lệ ĐH tử về 1 cặp gen = tỉ lệ DH về 1 cặp gen = 4 căn x - 8x ^_^
vdl2001 - c đọc kỹ lại giải vip đi, có ý 4 rồi mà

Trả lời

sasuke1102 - ý 4 đâu

Trả lời