Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 2 phép lai Phép lai 1: Cây quả tròn l?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 2 phép lai Phép lai 1: Cây quả tròn l?

ID 706413.

Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 3 phép lai: Phép lai 1: Cây quả tròn lai với cây quả tròn (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục.
Phép lai 2: Cây quả bầu dục lai với cây quả bầu dục (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây quả bầu dục : 1 cây quả dài.
Phép lai 3: Cây quả bầu dục lai với cây có kiểu hình khác (P), thu được F1 50% số cây quả bầu dục.
Biết alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không xét phép lai thuận nghịch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể có tối đa 3 loại kiểu gen quy định hình dạng quả tròn.
II. Có tối đa 3 sơ đồ lai thỏa mãn phép lai 3.
III. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình quả tròn. Có tối đa 18 sơ đồ lai thỏa mãn.
IV. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con chỉ có 1 loại kiểu hình. Có tối đa 10 sơ đồ lai thỏa mãn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 23 Tháng 11 lúc 10:12 Link fb:
Đáp án D.
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I đúng. Từ kết quả của phép lai → Quả tròn trội hơn quả bầu dục, quả bầu dục trội hơn quả dài.
Quy ước: A1: Quả tròn, A2: Quả bầu dục, A3: Quả dài
(A1 >> A2 >> A3)
→ Số loại kiểu gen quy định quả tròn (A1-) có 3 kiểu gen.
II đúng. Quả bầu dục ở P có kiểu gen đồng hợp sẽ có 2 phép lai thõa mãn, đó là A1A3 × A2A2 ; A1A2 × A2A2.
Quả bầu dục ở P có kiểu gen dị hợp sẽ có 1 phép lai thõa mãn, đó là A3A3 × A2A3
-> Có 2 + 1 = 3 sơ đồ lai thõa mãn.
III đúng. Đời con có kiểu hình quả tròn (A1-) khi bố hoặc mẹ sinh ra alen A1. Số loại kiểu gen có 1 alen A1 = 3 kiểu gen.
Cơ thể còn lại có thể có 6 kiểu gen. Khi giao phấn với nhau thì có tối đa số sơ đồ lai = 6×3 = 18 sơ đồ lai.
IV đúng. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có chỉ có 1 loại kiểu hình
- Nếu chỉ có kiểu hình quả tròn = 1 × 6 = 6 sơ đồ lai.
(1 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn A1A1; Cơ thể còn lại mang kiểu gen khác có tối đa 6 kiểu gen).
- Nếu chỉ có kiểu hình quả bầu dục = 1 × 3 = 3 sơ đồ lai.
(1 kiểu gen quy định kiểu hình bầu dục A2A2; Cơ thể còn lại mang kiểu gen quy định kiểu hình quả bầu dục hoặc quả dài có tối đa 3 kiểu gen).
- Nếu chỉ có kiểu hình quả dài = 1 × 1 = 1 sơ đồ lai.
- Tổng số sơ đồ lai = 6+3+1 = 10 sơ đồ lai.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hocsinhthaynghe cái phép lai 2 quả bầu dục vs quả dài sao ra quả tròn đc ạ
29 Tháng 11 lúc 20:55
ngocnhidothi bầu dục lai với dài ra 3 dài: 1 tròn mà lại suy ra tròn trội nhất
15 Tháng 12 lúc 16:36
xbthuy1 cho em hỏi ý 2
12 Tháng 1 lúc 20:0
thien6789 phép lai 2 dục x dài f1 đc 3 dài 1 tròn=> dài> tròn > dục chỉ có ý 4 đúng thôi
20 Tháng 2 lúc 23:23
giangbang10092001 câu này giải sai rồi ạ
27 Tháng 2 lúc 10:39
duc2001 ý 2 còn phép lai A1A2+A2A3 thì sao ạ?
4 Tháng 4 lúc 23:0
damdangk199 mình cũng nghĩ như bạn á :V
5 Tháng 4 lúc 7:7 Cảm ơn
ngochong292 ý 3 e tính chỉ ra 15 thôi ạ
16 Tháng 5 lúc 10:15
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ