Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 2 phép lai Phép lai 1: Cây quả tròn l?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 2 phép lai Phép lai 1: Cây quả tròn l?

ID 706413.

Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 3 alen quy định. Thực hiện 2 phép lai Phép lai 1: Cây quả tròn lai với cây bầu dục (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. 
Phép lai 2: Cây quả bầu dục lai với cây quả dài (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây quả dài : 1 cây quả tròn. 
Phép lai 3: Cây quả bầu dục lai với cây có kiểu hình khác (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây quả bàu dục. 
Biết alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không xét phép lai thuận nghịch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 
I. Quần thể có tối đa 3 loại kiểu gen quy định hình dạng quả tròn. 
II. Có tối đa 3 sơ đồ lai thỏa mãn phép lai 3. 
III. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có kiểu hình quả tròn. Có tối đa 18 sơ đồ lai thỏa mãn. 
IV. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con chỉ có 1 loại kiểu hình. Có tối đa 10 sơ đồ lai thỏa mãn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 23/11/2018 lúc 10:12 Link fb:
Đáp án D. 
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. 
I đúng. Từ kết quả của phép lai → Quả tròn trội hơn quả bầu dục trội hơn quả dài. 
Quy ước: A1: Quả tròn, A2: Quả bầu dục, A3: Quả dài.
(A1 >> A2 >> A3) .
→ Số loại kiểu gen quy định quả tròn tối đa = loại. 
II đúng. 
Quả bầu dục ở P có kiểu gen đồng hợp sẽ có 2 phép lai thõa mãn. 
A1A3 × A2A2 ; A1A2 × A2A2
Quả bầu dục ở P có kiểu gen dị hợp sẽ có 1 phép lai thõa mãn. 
A3A3 × A2A3 .
→ Có 2 + 1 = 3 sơ đồ lai thõa mãn. 
III đúng. Đời con có kiểu hình quả tròn (A1-) khi bố hoặc mẹ sinh ra alen A1. Số loại kiểu gen có 1 alen A1 = 3 kiểu gen. 
Cơ thể còn lại có thể có 6 kiểu gen. 
Khi giao phấn với nhau thì có tối đa số sơ đồ lai = 6×3 = 18 sơ đồ lai. 
IV đúng. Khi cho 2 cá thể lai với nhau, đời con có chỉ có 1 loại kiểu hình .
- Nếu chỉ có kiểu hình quả tròn = 1 × 6 = 6 sơ đồ lai. 
(1 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn A1A1, cơ thể còn lại mang kiểu gen khác có tối đa 6 kiểu gen). 
- Nếu chỉ có kiểu hình quả bầu dục = 1 × 3 = 3 sơ đồ lai. 
(1 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn A2A2, cơ thể còn lại mang kiểu gen quy định kiểu hình quả bầu dục hoặc quả dài có tối đa 3 kiểu gen). 
- Nếu chỉ có kiểu hình quả dài = 1 × 1 = 1 sơ đồ lai. 
(1 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn A3A3, cơ thể còn lại mang kiểu gen) .
- Tổng số sơ đồ lai = 6+3+1 = 10 sơ đồ lai.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hocsinhthaynghe cái phép lai 2 quả bầu dục vs quả dài sao ra quả tròn đc ạ
29/11/2018 lúc 20:55
ngocnhidothi bầu dục lai với dài ra 3 dài: 1 tròn mà lại suy ra tròn trội nhất
15/12/2018 lúc 16:36
xbthuy1 cho em hỏi ý 2
12/1/2019 lúc 20:0
thien6789 phép lai 2 dục x dài f1 đc 3 dài 1 tròn=> dài> tròn > dục chỉ có ý 4 đúng thôi
20/2/2019 lúc 23:23
giangbang10092001 câu này giải sai rồi ạ
27/2/2019 lúc 10:39