Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng,?

ID [0]

Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng, không alen trội nào quy định hoa trắng. Một quần thể xuất phát gồm toàn cây hoa đỏ với cấu trúc là P: 0,2AABB + 0,2AaBB + 0,2AABb + 0,4AaBb = 1.
Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F1?

A. 56,25%.
B. 72,5%.
C. 70%.
D. 60%.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án
Bình luận
maimaihanhdao chưa có key
5 Tháng 2 lúc 23:1
ngananhcobala2712 B
5 Tháng 2 lúc 23:40 Cảm ơn
maimaihanhdao biết rồi làm b mà
5 Tháng 2 lúc 23:41 Cảm ơn
lenguyenwr Lại thua Key 1 lần nữa... -_-
Phải là ĐỎ = 72,5% chứ mod?????
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:8
littleprincedhy B đó
29 Tháng 4 lúc 22:10 Cảm ơn
01262154902 câu này lm sao ạ ?
Trả lời 24 Tháng 5 lúc 23:0
mol2k Tụ thụ phấn nên ta tính từng cái thôi c
AABB tự thụ tạo 0,2 đỏ
AaBB và AABb tự tụ tạo 0,2x0,75x2
AaBb tự thụ tạo 0,4x9/16
=> tổng là 72.5%
24 Tháng 5 lúc 23:13 Cảm ơn