Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng,?

ID [0]

Một loài thực vật tự thụ phấn, A và B cùng quy định hoa đỏ, kiểu gen chi có 1 trong hai loại gen trội quy định hoa vàng, không alen trội nào quy định hoa trắng. Một quần thể xuất phát gồm toàn cây hoa đỏ với cấu trúc là P: 0,2AABB + 0,2AaBB + 0,2AABb + 0,4AaBb = 1.
Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F1?

A.56,25%.
B.72,5%.
C.70%.
D.60%.
Bình luận
01262154902 - câu này lm sao ạ ?

Trả lời

mol2k Tụ thụ phấn nên ta tính từng cái thôi c
AABB tự thụ tạo 0,2 đỏ
AaBB và AABb tự tụ tạo 0,2x0,75x2
AaBb tự thụ tạo 0,4x9/16
=> tổng là 72.5%
lenguyenwr - Lại thua Key 1 lần nữa... -_-
Phải là ĐỎ = 72,5% chứ mod?????

Trả lời

littleprincedhy B đó
maimaihanhdao - chưa có key

Trả lời

ngananhcobala2712 B
maimaihanhdao biết rồi làm b mà