Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của m?

ID [642172]

Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 7,5 2 A.
B. 7,5 2 mA.
C. 0,15 A.
D. 15 mA.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 3 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 1.png
Bình luận