Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 μH và tụ điện có điện dung 2 μF. Trong mạch có d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 μH và tụ điện có điện dung 2 μF. Trong mạch có d?

ID [664818]

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 μH và tụ điện có điện dung 2 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Ban đầu điện tích trên một bản tụ điện bằng không, sau thời gian π/3.10-6 s thì điện tích trên bản tụ điện đó có độ lớn 2.10-8 (C). Năng lượng điện từ của mạch dao động đó là

A. √2.10-10 J.
B. 4.10-10 J.
C. 4√2.10-10 J.
D. 10-10 J.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT - Quảng Bình - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
lamdasilva đáp án D chứ mod
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 23:6
anhoppa Giải giúp với
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 7:13
avioii123 tính omega = 5.10^5
deltaphi= omega.denta t=pi/6 vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy từ vị trí Q=0 đến t=pi/3.10^-6 là quay từ vtcb tới góc pi/6 hay đến 2pi/3
suy ra Q=Q0/2 suy ra Q0=4.10^-8
vậy năng lượng điên = 1/2 c.u^2=1/2. Q^2/c=4.10^-10
hiểu không ạ ?
4 Tháng 6 lúc 0:52 Cảm ơn
tuanboyka gai sai roi
9 Tháng 6 lúc 15:30
bich2nguyen ghi đề như vậy chả không sai
9 Tháng 6 lúc 20:13
thuvan17 help ? D chứ
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 10:52
reus98 - Bài này đáp án B đúng rồi mà e :
+ Ta có : Chu kì dao động của mạch là : T = 2pi. căn (LC) = 4pi.10^-6 (s)
=> t = pi/3.10^-6 = T/2
- Theo đề ra thì : Ban đầu điện tích trên một bản tụ điện bằng không nên sau khoảng thời gian t = T/12 thì q = Qo/2
=> q = 2.10^-8 = Qo/2 => Qo = 4.10^-8 C
=> Năng lượng điện từ của mạch dao động đó là : W = Qo^2/2C = 4.10^-10
10 Tháng 6 lúc 11:14 Cảm ơn
conghau0002 sao t=T/12 thì q=Qo/2 vậy ạ?
16 Tháng 6 lúc 23:58 Cảm ơn
reus98 - Do khi điện tích trên tụ bằng 0 thì nó đang ở vị trí cân bằng
=> để đi hết khoảng thời gian t = T/12 thì nó sẽ đi đến |q| = Qo/2
giống như bên dao động điều hòa thế e nhé
=> q = 2.10^-8 = Qo/2 => Qo = 4.10^-8 C
17 Tháng 6 lúc 6:33 Cảm ơn
phuongnam2701 tụ điện bằng 0 không phải vị trí biên dương ạ
Trả lời 13 Tháng 6 lúc 16:31
reus98 Điện tích q bằng 0 ở VTCB e nhé
e cứ hiểu đơn giản giống như bên dao động điều hòa là :
điện tích q tương đương với li độ x
CDDĐ i tương đương với vận tốc v
Theo đề ra thì : Ban đầu điện tích trên một bản tụ điện bằng không nên sau khoảng thời gian t = T/12 thì q = Qo/2
=> q = 2.10^-8 = Qo/2 => Qo = 4.10^-8 C
=> Năng lượng điện từ của mạch dao động đó là : W = Qo^2/2C = 4.10^-10
17 Tháng 6 lúc 6:32 Cảm ơn
thuha11a1 Vì Qo=0 ở VTCB
17 Tháng 6 lúc 2:12
nguyenminhnhat2001 là soa chị
4 Tháng 10 lúc 23:21 Cảm ơn
reus98 ta có omega = 5.10^5
deltaphi= omega.denta t=pi/6 vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy từ vị trí Q=0 đến t=pi/3.10^-6 là quay từ vtcb tới góc pi/6 hay đến 2pi/3
suy ra Q=Q0/2 suy ra Q0=4.10^-8
Do khi điện tích trên tụ bằng 0 thì nó đang ở vị trí cân bằng
=> để đi hết khoảng thời gian t = T/12 thì nó sẽ đi đến |q| = Qo/2
giống như bên dao động điều hòa thế e nhé
=> q = 2.10^-8 = Qo/2 => Qo = 4.10^-8 C
4 Tháng 10 lúc 23:24 Cảm ơn