Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là Khi điện?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là Khi điện?

ID [0]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là 1a.png Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng:

A.3,6 mA.
B.3 mA.
C.4,2 mA.
D.2,4 mA.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A1a.png
Bình luận
lebalinhpa1 - Câu này không có tìm q0 là lấy q/ căn 2 à

Trả lời