Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là và cườ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là và cườ?

ID [640173]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 2.png và cường độ dòng điện cực đại là 2.png Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến một nửa giá trị cực đại là:

A. 2.png
B. 2.png
C. 2.png
D. 2.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Lê Lợi - Phú Yên - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 2.png
Bình luận