Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng củ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng củ?

ID [637851]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 2a.png
B. 2a.png
C. 2a.png
D. 2a.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 2a.png
Bình luận